נגישות

יש נגישות במקום

 

-שרותי נכים

-שילוט מותאם בכל המבנה

-חניית נכים

-עזרה נוספת מצוות מיי ג'אמפ במקום